Uprzejmie informujemy, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazał w ogłoszonym wczoraj przed godz. 15.00 raporcie, że na terenie gminy Sośno znajdują się gleby potencjalnie zagrożone suszą - dotyczy to upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych.

Wójt Gminy Sośno wysłał już propozycję składu komisji suszowej, którą powoła Wojewoda, po ogłoszeniu suszy na terenie naszej gminy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe oraz dokumenty potwierdzające zakup pasz po 23 lipca 2019 r.

Informację o możliwości składania wniosków przez rolników podamy do wiadomości natychmiast po ukazaniu się ogłoszenia Ministra. Wstępnie planuje się przyjmowanie wniosków do 31 lipca 2019 r.

Szczegółowy raport IUNG Puławy dla gminy Sośno: http://susza.iung.pulawy.pl/tabele/0413032/

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

Jaszkowo

29.07.2019

poniedziałek

13ºº

świetlica wiejska w Wąwelnie

Dziedno

30.07.2019

wtorek

13ºº

zaplecze socjalne przy kompleksie rekreacyjnym

Przepałkowo

30.07.2019

wtorek

12ºº

u sołtysa

Dębiny + Obodowo

30.07.2019

wtorek

14ºº

Remiza OSP Dębiny

Wielowiczek + Płosków

30.07.2019

wtorek

11ºº

sala wiejska w Wielowiczu

Mierucin

29.07.2019

poniedziałek

14ºº

sala wiejska w Mierucinie

Sitno

29.07.2019

poniedziałek

10ºº

sala wiejska w Skoraczewie

Rogalin

30.07.2019

wtorek

17ºº

sala wiejska w Rogalinie

Tonin

29.07.2019

poniedziałek

16ºº

sala wiejska w Toninku

Wąwelno

29.07.2019

poniedziałek

1200

świetlica wiejska w Wąwelnie

Sośno

30.07.2019

wtorek

16ºº

Urząd Gminy Sośno

Tuszkowo

29.07.2019

poniedziałek

11ºº

świetlica wiejska w Wąwelnie

Skoraczewo

29.07.2019

poniedziałek

9ºº

sala wiejska w Skoraczewie

Szynwałd       

30.07.2019

wtorek

10ºº

sala wiejska w Wielowiczu

Wielowicz + Roztoki

30.07.2019

wtorek

9ºº

sala wiejska w Wielowiczu

Zielonka

30.07.2019

wtorek

15ºº

u sołtysa

Toninek

29.07.2019

poniedziałek

15ºº sala wiejska w Toninku

Wzór wniosku do pobrania w dwóch wersjach elektronicznych pdf oraz doc poniżej:

 

pdfWniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie - 2019.pdf

docWniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie - 2019.doc

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tutaj oraz Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tutaj.