Informacja dotycząca odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Sośno.

Wójt Gminy Sośno informuje, że Gmina Sośno otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć oraz rozładować folie i inne odpady z produkcji rolniczej do punktu wskazanego przez Gminę Sośno znajdującego się pod adresem Dębiny 14a, 89-412 Sośno – firma „SAW-SORTING” Michał Sawosz.

Odpady muszą zostać posegregowane na 6 frakcji tj.:

  1. Folia rolnicza biała
  2. Folia rolnicza czarna
  3. Siatki po balotach
  4. Sznurki do owijania balotów
  5. Opakowania po nawozach
  6. Opakowania po nawozach typu „Big Bag”

Odpady muszą być zapakowane oddzielnie w „Big Bagi” lub owinięte sznurkiem. Ponadto odpady powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Źle posortowane odpady nie zostaną przyjęte.

Zbiórka dotyczy rolników, którzy do dnia 29.11.2019 r. złożyli deklarację w Urzędzie Gminy Sośno w ramach inwentaryzacji przedmiotowych odpadów.

Ilość odpadów musi być zgodna z wcześniej przekazaną deklaracją. Jeżeli limit odpadów nie zostanie przekroczony to zbiórka będą mogli zostać objęci pozostali rolnicy, którzy wyrażą zapotrzebowanie na usunięcie przedmiotowych odpadów.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem gminy Sośno pod nr tel. 52 389 01 27

Odbiór odpadów będzie odbywał się według harmonogramu zaczynając od sołectwa Dziedno dnia 14.07.2020 r. w godzinach od 07:00 do 16:00.


Aktualizacja 16.07.2020 r.

Odbiór odpadów dla sołectw Wąwelno, Jaszkowo oraz Mierucin dnia 21.07.2020 r. w godzinach od 07:00 do 16:00.


Aktualizacja 23.07.2020 r.

Odbiór odpadów dla sołectw Sitno, Skoraczewo,Tuszkowo oraz Ostrówek dnia 28.07.2020 r. w godzinach od 07:00 do 15:30.


Aktualizacja 30.07.2020 r.

Odbiór odpadów dla sołectw Rogalin, Roztoki oraz Płosków,  dnia 04.08.2020 r. w godzinach od 07:00 do 15:00.


Aktualizacja 05.08.2020 r.

Odbiór odpadów dla sołectwa Tonin oraz Toninek, dnia 11.08.2020 r. w godzinach od 07:00 do 15:00.


Aktualizacja 12.08.2020 r.

Odbiór odpadów dla sołectw Szynwałd, Wielowicz oraz Wielowiczek, dnia 18.08.2020 r. w godzinach od 07:00 do 13:00.


Aktualizacja 19.08.2020 r.

Odbiór odpadów dla sołectw Sośno oraz Zielonka, dnia 25.08.2020 r. w godzinach od 07:00 do 15:00.

O kolejnych terminach dla poszczególnych sołectw będziemy informować na bieżąco.