Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami, jest organizatorem Krajowych Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br. w Minikowie. Jest to wydarzenie unikatowe w skali kraju. Organizowane po raz pierwszy po blisko 15 latach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnięć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników. Na ponad 500 poletkach w Minikowie znajdują się oferty odmian firm nasiennych. Wzbogacona o prezentację oferty przedsiębiorstw zajmujących się nawożeniem, ochroną roślin i techniką rolniczą. Dodatkowo w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie prezentowane będzie Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz wyniki badań wartości gospodarczej odmian wybranych gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian.

zaproszenie KDP'20 str.1zaproszenie KDP'20 str.2zaproszenie KDP'20 str.3zaproszenie KDP'20 str.4