Część plakatu informującego o szkoleniu pn. Modernizacja gospodarstw rolnych – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, zapraszają na szkolenia online.

Baner promujący dopłatę do oprocentowania. Na górze logotyp FGR na dole PROW BGK MRiRW oraz UE w tle kombajn podczas prac żniwnych.

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Nagłówek plakatu promocyjnego wydarzenia Krajowych Dni Pola w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

Część plakatu informacyjnego z informacjami o pierwszym szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.