W związku z licznymi błędami podczas składania elektronicznych wniosków na świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że osoby które złożyły wnioski tylko na pierwsze dziecko, a pominęły pozostałe dzieci na które mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. o zgłoszenie się do tutejszego ośrodka celem dokonania korekty wniosku.

Zgodnie z nowymi przepisami rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci.