W dniu 16 października br. pomiędzy Gminą Sośno a Powiatem Sępoleńskim zawarto porozumienie w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4.

Od stycznia 2019 r. zmianie ulegnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc będzie  udzielana w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 w biurze numer 6.  W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy punkt świadczenia pomocy prawnej będzie nieczynny.

W związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1467) katalog osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej został rozszerzony.

Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie.