Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można pobierać i składać od 1 SIERPNIA 2018 r. (elektroniczne wnioski można składać od 1 lipca 2018 r.)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 SIERPNIA 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. ( w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.)