Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz budynek GOPS w Sośnie

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom pracującym na terenie Gminy Sośno składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby w tym trudnym czasie dla nas wszystkich nie zabrakło Wam sił, zapału i cierpliwości do pracy.

Zdjęcie - pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Pole biało-różowych tulipanów

27 maja 2020 r. Pani Ewa Kwasigroch, dotychczasowa kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, przeszła na emeryturę.

W związku z licznymi błędami podczas składania elektronicznych wniosków na świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że osoby które złożyły wnioski tylko na pierwsze dziecko, a pominęły pozostałe dzieci na które mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. o zgłoszenie się do tutejszego ośrodka celem dokonania korekty wniosku.

W dniu 16 października br. pomiędzy Gminą Sośno a Powiatem Sępoleńskim zawarto porozumienie w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4.

Wczoraj w godzinach nocnych zapalił się budynek mieszkalny w Sitnie. Dzięki ofiarności strażaków oraz mieszkańców udało się zabezpieczyć prawie cały dobytek. Niestety na strychu znajdowały się ubrania zimowe, które zniszczył pożar.