Logo program Zaprogramuj swoją przyszłość - webinary dla młodzieży z programowania

Zaprogramowani.com wraz z AkademiaProgramowania.pl zapraszają do zapisów na 1500 w zupełności darmowych miejsc na e-kursach programowania dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat.

Obowiązek informacyjny funduszy unijnych; loga: Unii Europejskiej z podpisem "Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa"; biało-czerwona flaga Polski z podpisem "Rzeczpospolita Polska"; logo "Centrum Operacyjne Polska Cyfrowa"; flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Sośno otrzymała dwa granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektów pn.

Pomarańczowy napis w trzech liniach "Uwaga absolwenci podstawówek", W prawym górnym rogu obrazek uśmiwechniętego młodzieńca w okularach pokazującego dłonią symbol wiktorii - V

Zapraszamy absolwentów klas 8 do nauki w szkołach powiatu sępoleńskiego.

Logo Ohotniczych Hufców Pracy - niebieski uproszczony kontur Polski z umieszczonym wewnątrz niebieskim napisem wielkimi literami OHP i biało-czerwoną wijącą się wstęgą nad nim

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, ul. Parkowa 18 prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 14 – 18 lat.

grafika wyobraża koronawirusa jako kulę z lejkowatymiwypustkami

Wójt Gminy Sośno wyraził zgodę na zawieszenie na czas oznaczony od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie oraz w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grafika - stypendia

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 9 grudnia 2019 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2019 r. oraz przedkładać oryginały  faktur na poniesione wydatki na cele szkolne.