Zdjęcie przedstawia życzenia wójta gminy i przewodniczącej rady gminy sośno dla pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Pracownikom oświaty wyrazy szczerego podziękowania za wytrwałą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na rzecz naszych dzieci. Szczególnie dziękujemy za dbanie o bezpieczeństwo w dobie pandemii.
Życzymy Państwu dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości i satysfakcji z pracy oraz szczególnie zdrowia dla Was i waszych bliskich.

 Leszek Stroiński  Krystyna Wąsik
 Wójt Gminy Sośno  Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Sośno, 14 października 2020 r.

grafika przedstawia biret szkolny i zwój dyplomu z tekstem Stypendia

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 przyjmujemy w Urzędzie Gminy Sośno, Biuro Obsługi Klienta, do wtorku 15.09.2019 do godz. 15:15.

grafika wyobraża koronawirusa jako kulę z lejkowatymiwypustkami

Tradycyjnie już, 1 września, rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Przypada on na czasy szczególne - pandemii COVID-19.

Logo program Zaprogramuj swoją przyszłość - webinary dla młodzieży z programowania

Zaprogramowani.com wraz z AkademiaProgramowania.pl zapraszają do zapisów na 1500 w zupełności darmowych miejsc na e-kursach programowania dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat.

Obowiązek informacyjny funduszy unijnych; loga: Unii Europejskiej z podpisem "Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa"; biało-czerwona flaga Polski z podpisem "Rzeczpospolita Polska"; logo "Centrum Operacyjne Polska Cyfrowa"; flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Sośno otrzymała dwa granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektów pn.

Pomarańczowy napis w trzech liniach "Uwaga absolwenci podstawówek", W prawym górnym rogu obrazek uśmiwechniętego młodzieńca w okularach pokazującego dłonią symbol wiktorii - V

Zapraszamy absolwentów klas 8 do nauki w szkołach powiatu sępoleńskiego.