Wójt Gminy Sośno z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w tym zwłaszcza dbanie o wysoki poziom kształcenia uczniów.

Nagrody otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Sośnie:

  1. Kamila Goła - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego,
  2. Maciej Kozyra - nauczyciel historii, języka polskiego, edukacji dla bezpieczeństwa,
  3. Michał Wojciechowski - dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa w Wąwelnie:

  1. Paweł Piekarz - nauczyciel języka angielskiego,
  2. Małgorzata Suchomska - wicedyrektor, nauczyciel biologii i chemii,
  3. Krystyna Lewandowska - dyrektor szkoły.

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie:

  1. Barbara Zapalska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki,
  2. Maria Gorzelańczyk - dyrektor szkoły.

Samorządowe Przedszkole w Sośnie:

  1. Stefania Langowska - pracownik obsługi,
  2. Izabela Zdziarska - dyrektor przedszkola.