Zespół Oświaty Samorządowej Urzędu Gminy Sośno informuje, że od dnia 30.05.2019 r. (czwartek) do dnia 12.06.2019 r. (środa) wydawane będą decyzje dotyczące stypendium szkolnego za okres styczeń - czerwiec 2019 roku.

Prosimy równocześnie o dostarczanie faktur poniesionych wydatków na cele oświatowe. Termin wypłaty stypendiów: 14.06.2019 r. na konta bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, I piętro (zgodnie z wnioskiem).