Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Sośno otrzymała dwa granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektów pn.

 

zdjęcie oklejonego logotypami funduszy europejskich, flagą Polski UE, logo Gminy Sosno i Centrum Programów Polska Cyfrowa, laptopów dla uczniów do zdalnego nauczania

 

1. "zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na kwotę 60 000 zł;

2. "zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" na kwotę 55 000 zł

Dzięki grantom zakupiono i przekazano uczniom i nauczycielom wszystkich szkół podstawowych 58 laptopów wyposażonych dodatkowo w myszkę i słuchawki z mikrofonem oraz torby do ich przenoszenia. Umożliwi to uczniom pełniejszy udział w zdalnym nauczaniu prowadzonym w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

zdalna szkola plakat a3