Grafika - stypendia

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 9 grudnia 2019 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2019 r. oraz przedkładać oryginały  faktur na poniesione wydatki na cele szkolne.

Zdjęcie zbiorowe podczas wydarzenia

Wójt Gminy Sośno z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w tym zwłaszcza dbanie o wysoki poziom kształcenia uczniów.

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy w Urzędzie Gminy Sośno, pok. 29, do poniedziałku 16.09.2019 do godz. 15:15.

14 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Przepałkowie odbył się Gminy Konkurs Ortograficzny "O Pióro Wójta", w którym brali udział uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Przepałkowie, Szkoła Podstawowa w Sośnie i Szkoła Podstawowa w Wąwelnie.

Budynek przedszkola w Sośnie

Wójt Gminy Sośno ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sośnie na kadencję 2019-2024. Szczegóły ogłoszenia w zarządzeniu dostępnym na stronie BIP Gminy Sośno.