Budynek przedszkola w Sośnie

Wójt Gminy Sośno ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sośnie na kadencję 2019-2024. Szczegóły ogłoszenia w zarządzeniu dostępnym na stronie BIP Gminy Sośno.

Zespół Oświaty Samorządowej Urzędu Gminy Sośno informuje, że od dnia 30.05.2019 r. (czwartek) do dnia 12.06.2019 r. (środa) wydawane będą decyzje dotyczące stypendium szkolnego za okres styczeń - czerwiec 2019 roku.

Połączenie Dnia Ziemi z piknikiem edukacyjnym organizowanym w ramach projektu ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Sośnie okazał się być wydarzeniem wyjątkowym i niecodziennym.

19 marca 2019 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy organizuje bezpłatne Spotkanie informacyjne w Bydgoszczy pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.