Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Rada Gminy Sośno zobowiązana jest wybrać jednego ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2020 – 2023.

"Kujawsko - Pomorski Ośrodek Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli  organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społeczne z Gminy Sośno oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie z animatorem KPOWES w celu wsparcia działalności statutowej i gospodarczej organizacji.

W dniu 27 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński odznaczył Państwa Stanisława i Jadwigę Pacek z Sitna Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Logo Krajowej Rady Izb Rolniczych

28 lipca 2019 r. wybory do izb rolniczych.

Wybory odbędą się na terenie  całego kraju. Organizatorem wyborów są zarządy wojewódzkie Izb Rolniczych oraz wojewódzkie komisje wyborcze powołane przez walne zgromadzenia izb.

W piątkowy dzień (14.06.2019r.) w Szkole Podstawowej w Sośnie odbyła się wystawa zdjęć, które są efektem końcowym projektu ,,Ekologiczny Edukator Szkolny”.