W dniu 23 listopada 2018 r. Państwo Józef i Anna  Gregorczyk ze Skoraczewa obchodzili 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Sośno odznaczył dostojnych jubilatów medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina.

„Biała Sobota” to dzień, w którym ZUS otwiera sale obsługi klientów wyłącznie dla lekarzy i asystentów medycznych. To doskonała okazja by skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tym bardziej, że tylko do końca listopada zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowym formularzu (ZUS ZLA).

13 listopada 2018 r. gościliśmy leśników z całego obszaru toruńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Leśnicy, w ramach kompleksowego zagospodarowania leśnej powierzchni klęski, związanej z nawałnicą, zainteresowali się także likwidacja skutków nawałnicy z 2017 r. przez samorządy terytorialne.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia flagi narodowej na 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski!!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna ogłosiła konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna ogłosiła Konkurs