W dniu 17 stycznia 2019 r. do Wójta Gminy Sośno wpłynęła petycja mieszkańców gminy Sośno w sprawie przywrócenia połączeń komunikacji publicznej z Bydgoszczą, Koronowem, Więcborkiem i Sępólnem Krajeńskim. Do petycji załączono listy poparcia 193 osób, które podpisały się pod treścią: „Lista osób zamieszkałych na terenie gminy Sośno, wnoszących o przywrócenie komunikacji społecznej. Apel za pośrednictwem programu TVP ALARM”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Sępólnie Krajeńskim zaprasza płatników składek z terenu Gminy Sośno na bezpłatne szkolenie:

Biznes.gov.pl to serwis dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej. Na portalu znajdują się informacje o możliwościach inwestowania w naszym kraju, jak również o eksporcie i handlu zagranicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.

W dniu 24 stycznia 2019 r.  Wójt Gminy Leszek Stroiński wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. Z tym wiążą się zmiany w przekazywaniu dokumentów do ZUS. Z tego względu, przed lutowym rozliczeniem składek należy pamiętać o zaktualizowaniu programu Płatnik.