Grafika susza

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie „protokołów suszowych” Gminna Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powołana przez Wojewodę informuje, że podpisane przez rolników protokoły zostały dostarczone do Urzędu Wojewódzkiego dnia 26 września 2019 r.

Plakat Liga NGOs

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie edukacyjnym Liga NGOs. Do 12 października 2019 r. czekamy na Państwa zgłoszenia do pierwszej edycji Programu.

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy Sośno opinii o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie.

Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2024

Grafika ubezpieczenia

Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego mogą wziąć udział w kolejnej, już szóstej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Adresowany jest on do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.