Informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród MARSZAŁKA Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 r. nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach:

W celu złożenia zeznania podatkowego za 2018 rok należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty. Przede wszystkim dowód osobisty, a także: zeznanie roczne za 2017 r., PIT-11 otrzymany od pracodawcy w tym roku, oraz dokumenty potwierdzające wydatki, które chcemy odliczyć.

W piątek 29 marca br. w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się uroczyste wręczenie srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenie przyznane zostało rodzicom, których troje synów pełniło nienagannie czynną służbę wojskową tj. Państwo Anastazja i Alojzy Lange z Sośna, Państwo Stefania i Jan Langowscy z Sośna oraz Pani Bernadeta Grabowska z Sośna.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Sośno na spotkanie informacyjne programu "#NowaPiątka", które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

GDK w Sośnie zaprasza na 7 Spływ Szantowy, który odbędzie się 30 marca (sobota) 2019 r.