Logo: "Nasza Krajna"

Szkolenie dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w zakresie:

LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P).

Zdjęcie podczas konwentu

W czwartek, 6 listopada 2019 r., w Sośnie odbyło się  spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego. Oprócz Starosty i Wicestarosty Sępoleńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Konwencie udział wzięli także burmistrzowie Kamienia, Więcborka i Sępólna Krajeńskiego (reprezentowanego przez Wiceburmistrza) oraz Wójt Gminy Sośno.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuję, iż dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. od 8:00 do 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody ze względu na prowadzenie prac technologicznych na Hydroforni w Przepałkowie. Komunikat dotyczy następujących miejscowości: Przepałkowo, Borówki, Obodowo, Dziedno, Dębiny, Zielonka, Szynwałd, Roztoki, Wielowicz, Olszewka i Sośno.

Zdjęcie grupowe

W dniu  18 października 2019 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński odznaczył Państwa Jerzego i Janinę Gil  oraz Państwa Bogdana i Stefanię Winkler Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Grafika - wybory

Poniżej odnośniki do strony Krajowego Biura Wyborczego z poszczególnymi wynikami w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w Gminie Sośno.