Grafika - Konkurs literacki

Szanowni Państwo,

W imieniu Biura Programu "Niepodległa" zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920" w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.

Logo - Punkt Informacyjny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Program wsparcia dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii” podczas którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia w ramach funduszu wsparcia inwestycyjnego, którego celem jest m.in:

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Plakat - projekt Czas na Staż 2!

Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się do Nas!

Logo - ZUS

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41 zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Zdjęcie przedstawiające list w ręce wrzucany do urny na tle flagi Polski

INFORMACJA

W związku z remontem świetlicy wiejskiej w Wielowiczu,

głosowanie w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., odbędzie się w sali wiejskiej w Rogalinie.

dotyczy to mieszkańców sołectw: Rogalin, Roztoki, Szynwałd, Wielowicz i Wielowiczek.

 Wójt Gminy Sośno