Logo - Nasza Krajna

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów, Stowarzyszenie Nasza Krajna informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Logo - ZUS

Mały ZUS to ulga dla drobnych przedsiębiorców, która funkcjonuje już od stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2020 r. muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Mają na to czas do 8 stycznia.

Grafika życzenia świąteczne od Przewodniczącej Rady Gminy Sośno i Wójta

Życzenia od Przewodniczącej rady Gminy Sośno - Krystyny Wąsik oraz Wójta Gminy Sośno - Leszka Stroińskiego.

Logo: "Nasza Krajna"

Ogłoszenie o naborze wniosków, 16.12.2019 r.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Zdjęcie jubilatów z Wójtem i pracowinkiem merytorycznym

W dniu 18 października 2019 r. Wójt Gminy Sośno Pan Leszek Stroiński wręczył Państwu Jerzemu i Janinie Dziarnowskim Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

Grafika - gęsta mgła

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: woj. kujawsko-pomorskie - pow. sępoleński

Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.12.2019 do godz. 10:00 dnia 19.12.2019