Grafika - Szlachetna Paczka

Kilkadziesiąt rodzin z Twojej okolicy otrzyma mądrą pomoc!

7-8 grudnia to wyjątkowy czas, podczas którego SZLACHETNA PACZKA połączy w mądrej pomocy setki tysięcy osób. W weekend ten, zwanym Weekendem Cudów, wolontariusze wręczą rodzinom paczki przygotowane przez darczyńców.

Zdjęcie jubilatów z Wójtem i pracowinkiem merytorycznym

W dniu  29 listopada 2019 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński odznaczył Państwa Bolesława i Helenę Radowskich  Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Logo: "Nasza Krajna"

Ogłoszenie o naborze wniosków, 22.11.2019 r.
Stowarzyszenie "Nasza Krajna" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Logo: "Nasza Krajna"

Szkolenie dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w zakresie:

LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P).

Zdjęcie podczas konwentu

W czwartek, 6 listopada 2019 r., w Sośnie odbyło się  spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego. Oprócz Starosty i Wicestarosty Sępoleńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Konwencie udział wzięli także burmistrzowie Kamienia, Więcborka i Sępólna Krajeńskiego (reprezentowanego przez Wiceburmistrza) oraz Wójt Gminy Sośno.