Najbliższa rodzina jubilatów wraz z Wójtem Gminy Sośno oraz Kierownik USC

W dniu 3 lipca 2020 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński odznaczył Państwa Józefa i Zenonę Barton Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Plakat „Bitwa o wozy II tura”

W każdym z byłych 49 województw* gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki!

Grafika - Konkurs literacki

Szanowni Państwo,

W imieniu Biura Programu "Niepodległa" zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920" w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.

Logo - Punkt Informacyjny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Program wsparcia dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii” podczas którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia w ramach funduszu wsparcia inwestycyjnego, którego celem jest m.in:

Zdjęcie podczas przemowy Iwony Sikorskiej

#GaszynChallenge Wyzwanie Przyjęte !

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.