Logo: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie o naborze wniosków, 14.02.2020 r. nr konkursu LGD: 2/2020. Stowarzyszenie Nasza Krajna informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Nasza Krajna.

Typ projektu:

Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Zakres tematyczny projektu: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza Nasza Krajna

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin składania wniosków: 02/03/2020 r. – 09/03/2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego, zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej  niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 100 000 zł.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Obowiązujące w ramach naboru zasady udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria oceny i wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru grantu przez Radę LGD/
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 1 644 154,88 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Nasza Krajna oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997
Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 2/2020.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

Logo - Fundusze europejskie


Aktualizacja 02.03.2020 r.

                                    Logo: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków - konkurs nr 2/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków, 14.02.2020 r. Nr konkursu LGD: 2/2020. Stowarzyszenie Nasza Krajna informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Nasza Krajna

Typ projektu:

Projekty grantowe w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Zakres tematyczny projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza Nasza Krajna

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin składania wniosków: 02/03/2020 r. – 16/03/2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Nasza Krajna, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego, zapisany na informatycznym nośniku danych.
Forma wsparcia: REFUNDACJA
Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej  niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Całkowita wartość grantu współfinansowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 100 000 zł.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Obowiązujące w ramach naboru zasady udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria oceny i wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru grantu przez Radę LGD/
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 1 644 154,88 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997
Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 2/2020.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

Logo - Fundusze europejskie