Życzenia od Przewodniczącej rady Gminy Sośno - Krystyny Wąsik oraz Wójta Gminy Sośno - Leszka Stroińskiego.

Grafika życzenia świąteczne od Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Sośno