W dniu  29 listopada 2019 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński odznaczył Państwa Bolesława i Helenę Radowskich  Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Szanowni Jubilaci są mieszkańcami Szynwałdu, a zawarli związek małżeński 29 listopada 1969 r. w Sępólnie Krajeńskim.

Dostojnym jubilatom życzymy zdrowia, szczęścia i samych radosnych dni. Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.