W czwartek, 6 listopada 2019 r., w Sośnie odbyło się  spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego. Oprócz Starosty i Wicestarosty Sępoleńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Konwencie udział wzięli także burmistrzowie Kamienia, Więcborka i Sępólna Krajeńskiego (reprezentowanego przez Wiceburmistrza) oraz Wójt Gminy Sośno.

Na konwent zaproszono także skarbników gmin i powiatu. Byli również obecni dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego: Komunikacji i Dróg oraz  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Przykłady kompleksowego rozwiązania w obszarze gospodarki wodami opadowymi przedstawili przedstawiciele firmy Retencja.pl.

Tematem spotkania były także możliwości współdziałania w ramach wspólnego zakupu ubezpieczenia mienia komunalnego a także działania prewencyjne gmin i powiatów w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w ramach Kujawsko–Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Temat przedstawili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którym przewodniczył zastępca dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego.

Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego przedstawił problematykę opracowania strategii Rozwoju Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2021-2027. Opracowana prezentacja bardzo szczegółowo przedstawiła sytuację społeczno–gospodarczą naszego województwa, w tym powiatu i naszych gmin, na tle danych statystycznych całego kraju.

Ważną część spotkania poświęcono prowadzeniu transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej na terenie naszego powiatu. W tym temacie nadal Starosta z włodarzami gmin będzie rozpatrywał zasadność zgłoszonych wniosków jak również przeanalizowane zostaną dotychczasowe połączenia komunikacyjne.