W dniu  18 października 2019 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński odznaczył Państwa Jerzego i Janinę Gil  oraz Państwa Bogdana i Stefanię Winkler Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Wymienione pary małżeńskie są mieszkańcami Wąwelna. Obie pary zawierały związek małżeński 18 października 1969 r. Państwo Gil w Sośnie, a Państwo Winkler w Kętrzynie.

Dostojnym jubilatom życzymy zdrowia, szczęścia i samych radosnych dni. Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.