"Kujawsko - Pomorski Ośrodek Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli  organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społeczne z Gminy Sośno oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie z animatorem KPOWES w celu wsparcia działalności statutowej i gospodarczej organizacji.

Celem głównym działań KPOWES  jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru Gminy Sośno. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

 Plakat KPOWESPlakat KPOWES