W dniu 17 stycznia 2019 r. do Wójta Gminy Sośno wpłynęła petycja mieszkańców gminy Sośno w sprawie przywrócenia połączeń komunikacji publicznej z Bydgoszczą, Koronowem, Więcborkiem i Sępólnem Krajeńskim. Do petycji załączono listy poparcia 193 osób, które podpisały się pod treścią: „Lista osób zamieszkałych na terenie gminy Sośno, wnoszących o przywrócenie komunikacji społecznej. Apel za pośrednictwem programu TVP ALARM”.

Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorcy/przewoźnicy są zainteresowani ilością potencjalnych klientów – pasażerów, a w dostarczonych w petycji materiałach nie ma konkretnych informacji, prosimy o wypełnienie i odwrotne przekazanie, za pośrednictwem sołtysa lub bezpośrednio, do Urzędu Gminy Sośno, załączonej poniżej ankiety. Zebrane informacje posłużą do precyzyjniejszego opracowania potrzeb mieszkańców w dziedzinie świadczenia usług przewozów pasażerskich.

Termin zwrotu wypełnionych ankiet: 15 marca 2019 r.

Załącznik:

pdfAnkieta