Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr ZGK.120.3.2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z dnia 14.12.2020 r. ustala się dzień 24.12.2020 r. dniem wolnym od pracy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie w tym dniu (tj. 24.12.2020 r.) będzie nieczynny. W razie wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłoszenia będą przyjmowane pod numerami tel. 52 388-91-86 lub 735-037-953.