Gmina Sośno przeprowadza inwentaryzację zabytków w dniach 17-21.08.2020 r. celem sporządzenia gminnej ewidencji zabytków.

Na terenie Gminy będą prowadzone prace terenowe związane z dokumentacją fotograficzną obiektów zabytkowych.

Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość oraz o pomoc w przypadku trudności lokalizacyjnych zabytków. Właściciele zabytków proszeni są o udostępnienie posesji celem wykonania zdjęć.

Inwentaryzator posiadał będzie opieczętowaną plakietkę potwierdzającą zlecenie prac. Udokumentowane zostaną wszystkie budynki i obiekty, które znajdują się w rejestrze zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Plakat informujący o przeprowadzeniu inwentaryzacji zabytków na terenie Gminy Sośno