INFORMACJA

W związku z remontem świetlicy wiejskiej w Wielowiczu,

głosowanie w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., odbędzie się w sali wiejskiej w Rogalinie.

dotyczy to mieszkańców sołectw: Rogalin, Roztoki, Szynwałd, Wielowicz i Wielowiczek.

 Wójt Gminy Sośno

 


INFORMACJA

Mieszkańcy Sośna, począwszy od wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r., będą głosowali w wyborach powszechnych w lokalu wyborczym

w Szkole Podstawowej w Sośnie

- w sali gimnastycznej

Wójt Gminy Sośno