Grafika estetyka zagrody 2020

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym obostrzeniami sanitarnymi, Wójt Gminy Sośno odwołuje tegoroczną edycję ,,Estetyka zagrody wiejskiej z elementami ekologizacji" ogródków i gospodarstw rolnych z terenu gminy Sośno.

Plakat wydarzenia

W środę 25 marca 2020 r., o godz. 17:00 w Gminnym Dom Kultury w Sośnie odbędzie się spotkanie informacyjne pt.: „Dotacje i ulgi 2020 na instalacje fotowoltaiczne”.

Obraz przedstawia tytuł konkursu "Estetyka zagrody 2019" na tle zamazanych kwiatów w odcieniach zieleni

Tradycyjnie jesienią przychodzi czas na podsumowanie konkursu „Estetyka zagrody”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Sośno przy udziale Starosty Sępoleńskiego.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W dniu 16 października 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę dotacji nr DB19105/OZ-az na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”, współfinansowanego z Programu Priorytetowego AZBEST 2019 - 2020.

Logo PZŁ

Informujemy o terminach polowań zbiorowych zaplanowanych na terenie gminy Sośno, zgłaszanych przez koła łowieckie na sezon 2019/20.

Mieszkańcy Gminy Sośno !

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się dnia: