Obraz przedstawia tytuł konkursu "Estetyka zagrody 2019" na tle zamazanych kwiatów w odcieniach zieleni

Tradycyjnie jesienią przychodzi czas na podsumowanie konkursu „Estetyka zagrody”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Sośno przy udziale Starosty Sępoleńskiego.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W dniu 16 października 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę dotacji nr DB19105/OZ-az na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”, współfinansowanego z Programu Priorytetowego AZBEST 2019 - 2020.

Logo PZŁ

Informujemy o terminach polowań zbiorowych zaplanowanych na terenie gminy Sośno, zgłaszanych przez koła łowieckie na sezon 2019/20.

Mieszkańcy Gminy Sośno !

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się dnia:

Wody Polskie pracują nad pierwszym w naszym kraju kompleksowym planem przeciwdziałania skutkom suszy. Plan opracują eksperci, ale jego wykonanie to zadanie dla nas wszystkich.

W dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,