Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W dniu 16 października 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę dotacji nr DB19105/OZ-az na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”, współfinansowanego z Programu Priorytetowego AZBEST 2019 - 2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 78 810,83 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 40 328,23 zł.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez realizację zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31 października 2019 r.