Logo PZŁ

Informujemy o terminach polowań zbiorowych zaplanowanych na terenie gminy Sośno, zgłaszanych przez koła łowieckie na sezon 2019/20.

Mieszkańcy Gminy Sośno !

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się dnia:

Darmowy prąd ze słońca! Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój Prąd".

Wody Polskie pracują nad pierwszym w naszym kraju kompleksowym planem przeciwdziałania skutkom suszy. Plan opracują eksperci, ale jego wykonanie to zadanie dla nas wszystkich.

W dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,

Dotyczy: likwidacji szkód wyrządzonych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu z dnia 11-12 sierpnia 2017 r.