GDK i GBP w Sośnie zapraszają dzieci w wieku od 6 do 12 lat na zajęcia wakacyjne od 24 czerwca do 26 lipca. Animacje będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00. Zapewniamy dużo atrakcji.

Gminny Dom Kultury w Sośnie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Sośnie serdecznie zapraszają dzieci w wieku od 6 do 12 lat na bezpłatne zajęcia wakacyjne. Animacje dla dzieci będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Szczegóły podamy już wkrótce.