Główna strona Gminnego Domu Kultury na FB

Szanowni Państwo,
w zbliżającą się 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej wracamy pamięcią do tragicznych wydarzeń, które objęły cały nasz kraj. Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. przystąpiono do akcji „odpolszczenia” ziem polskich, które bezpośrednio przyłączono do III Rzeszy.

Młodzież z nauczycielami, przedstawiciele samorządu naszej gminy oraz strażacy z OSP, złożyli kwiaty przy pomniku w Sośnie z okazji Narodowego Święta 3 – Maja.

22 maja – listopad 2019 Fundacja Poniatówka Polska realizuje projekt „Poniatówki – odkrywanie dzie-dzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej”.

W styczniu przypada 74 rocznica wyzwolona terenu Gminy Sośno spod okupacji hitlerowskiej. 28 stycznia 2019 roku przedstawiciele samorządu Gminy Sośno wraz z młodzieżą, nauczycielami oraz strażakami OSP oddali uroczysty hołd składając kwiaty i wiązanki przy pomniku w Sośnie.

Biały śnieżny puch padający w niedzielne popołudnie pozwolił, aby Dzień Adwentowy w Sośnie odbył się w magicznym nastroju. Plac targowy, który został tego dnia oficjalnie otwarty przez wójta Leszka Stroińskiego i poświęcony przez księdza Andrzeja Jaskułę stał się miejscem, w którym mogliśmy kupić świąteczne stroiki, rozgrzać się gorącym barszczem i degustować przysmaki świąteczne.

Gminny Dom Kultury w Sośnie, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sośnie oraz Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Sośnie serdecznie zapraszają na Dzień Adwentowy i otwarcie placu targowego dnia 16 grudnia (niedziela) o godz. 14:30.