Główna strona Gminnego Domu Kultury na FB

W dniu dzisiejszym przedstawiciele samorządu naszej gminy wraz z nauczycielami i ich podopiecznymi złożyli kwiaty i wiązanki z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej oddając hołd poległym i walczącym.

W tym roku dożynki gminne odbędą się w Wielowiczu. Wszyscy pamiętamy, że nawałnica z 2017 r. zniweczyła obchody święta rolników, które zaplanowano wówczas w Wielowiczu.

28 lipca rozstrzygnięto konkurs „Laur Krajeński 2017”. Organizatorem konkursu jest Senator RP Mieczysław Augustyn z Piły wraz z Lokalnymi Grupami działania z terenu Krajny. Konkurs ma przyczynić się do zdynamizowania działań na Krajnie, silniejszej motywacji lokalnych liderów oraz wymiany najlepszych praktyk. Ma też promować nasz subregion a także umacniać jego tożsamość.


W minioną sobotę tj. 21.07.2018 r. odbył się festyn w stylu wojskowym. Wszystkich przybyłych gości powitała przewodnicząca naszego koła Jolanta Różańska, następnie został odśpiewany Hymn Narodowy, po którym został przeczytany utwór M. Konopnickiej "Pieśń o domu" przez 5-cio osobową grupę młodzieży z Mierucina, w składzie: Angelika Bagniewska, Filip Winiarczyk, Amelia Raźna, Robert Różański, Magdalena Różańska.

KGW Mierucin przy pomocy Sołtysa, Rady Sołeckiej i OSP Mierucin zapraszają na wspólne świętowanie 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Impreza odbędzie się 21 lipca 2018 r. o godzinie 16:00. Festyn rozpocznie się od wspólnego czytania utworu Marii Konopnickiej pt. "Pieśń o domu" przez 5-cio osobową grupę młodzieży z Mierucina w składzie: Filip Winiarczyk, Marta Holewa, Robert Różański, Angelika Bagniewska oraz Magdalena Różańska.

W czwartek 24 maja Koło Gospodyń Wiejskich w Sośnie przygotowało obchody z okazji Dnia Matki. W uroczystości wzięły udział panie z KGW oraz przedstawiciele władz gminy. Imprezę otworzyła przewodnicząca KGW pani Dorota Ostrouch.