W styczniu przypada 74 rocznica wyzwolona terenu Gminy Sośno spod okupacji hitlerowskiej. 28 stycznia 2019 roku przedstawiciele samorządu Gminy Sośno wraz z młodzieżą, nauczycielami oraz strażakami OSP oddali uroczysty hołd składając kwiaty i wiązanki przy pomniku w Sośnie.