Za nami autorskie spotkanie monografii pt. „Powiat sępoleński 1920-2020”.

Pomimo okresu letniego i żniw książka o dziejach naszej „małej ojczyzny” zgromadziła liczne grono miłośników historii. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele samorządu gminy m.in. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Wąsik. Wszyscy pilnie śledzili wypowiedzi współtwórcy monografii dr Tomasza Fiałkowskiego oraz Wicestarosty Sępoleńskiego Andrzeja Marach. Oprócz przedstawienia wartości historycznych monografii uczestnikom zostały przedstawione dwa krótkometrażowe filmy omawiające dzieje powiatu sępoleńskiego.

Na koniec spotkania każdy słuchacz otrzymał swój egzemplarz książki z możliwością imiennej dedykacji.

Poniżej krótka fotorelacja.