Główna strona Gminnego Domu Kultury na FB

7 września w Sośnie obchodziliśmy powiatowe święto dziękczynienia za tegoroczne plony. Dożynki miały charakter powiatowo – gminny. Deszczowy dzień nie był łatwy dla organizatorów: sołectw Sośno i Zielonka, którym jak zawsze pomagał Gminny Dom Kultury w Sośnie. Jednak nie zauważyliśmy zmartwienia wśród uczestników dożynek. Wszyscy rozumieją potrzebę deszczu pod tegoroczne zasiewy rzepaku i zbóż.

80 lat temu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Upamiętniając ten dzień młodzież z nauczycielami, przedstawiciele samorządu naszej gminy oraz strażacy z OSP, złożyli kwiaty przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Sośnie.

Szanowni Państwo,
w zbliżającą się 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej wracamy pamięcią do tragicznych wydarzeń, które objęły cały nasz kraj. Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. przystąpiono do akcji „odpolszczenia” ziem polskich, które bezpośrednio przyłączono do III Rzeszy.

Młodzież z nauczycielami, przedstawiciele samorządu naszej gminy oraz strażacy z OSP, złożyli kwiaty przy pomniku w Sośnie z okazji Narodowego Święta 3 – Maja.

22 maja – listopad 2019 Fundacja Poniatówka Polska realizuje projekt „Poniatówki – odkrywanie dzie-dzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej”.

W styczniu przypada 74 rocznica wyzwolona terenu Gminy Sośno spod okupacji hitlerowskiej. 28 stycznia 2019 roku przedstawiciele samorządu Gminy Sośno wraz z młodzieżą, nauczycielami oraz strażakami OSP oddali uroczysty hołd składając kwiaty i wiązanki przy pomniku w Sośnie.