Poniżej załączamy Informację o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2019 - na podstawie art. 61 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz w związku z podjętymi przez Radę Gminy Sośno w latach 2017-2018 uchwałami w tym zakresie.

 

Plików:

Zestawienie podatków i opłat w Gminie Sośno w roku 2019

Data 2020-07-15
Wielkość pliku 164.42 KB
Pobieranie 17