Poniżej załączamy Informację o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2020 - na podstawie art. 61 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz w związku z podjętymi przez Radę Gminy Sośno w latach 2016-2019 uchwałami w tym zakresie.

 

Plików:

Zestawienie podatków i opłat w Gminie Sośno w roku 2020

Data 2020-07-15
Wielkość pliku 244.97 KB
Pobieranie 20