Drukuj
Odsłony: 95

Na sesji 24 czerwca 2020 r. Rada Gminy Sośno podjęła uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które prezentują się następująco:

Dzięki wsparciu Gminy Sośno, społeczność lokalna zapłaci mniej za wodę – 4,75 zł za m+ miesięczna opłata abonamentowa – 6,78 zł
oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

Dopłaty będą obowiązywać do końca 2020 roku. Gmina wyda na ten cel ok. pół miliona złotych.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk