Na sesji 24 czerwca 2020 r. Rada Gminy Sośno podjęła uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które prezentują się następująco:

  • woda – 0,69 zł za m3;
  • ścieki (grawitacja) – 6,80 zł za m3;
  • ścieki przepompownie – 6,79 zł za m3;
  • ścieki (szamba) – 4,95 zł za m3.

Dzięki wsparciu Gminy Sośno, społeczność lokalna zapłaci mniej za wodę – 4,75 zł za m+ miesięczna opłata abonamentowa – 6,78 zł
oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

  • użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji – 9,72 zł za m3;
  • użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie – 9,36 zł za m3;
  • użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe (szamba) – 3,70 zł za m3.

Dopłaty będą obowiązywać do końca 2020 roku. Gmina wyda na ten cel ok. pół miliona złotych.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk