(Uchwała określająca opłatę za ścieki)

Za 1 m3 wg wskazań licznika wody.

Odprowadzanie ścieków i oczyszczanie (użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji) 7,78 zł

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie) 7,42 zł

Oczyszczanie ścieków (użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe) 3,65 zł

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 116,64 zł