Art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków precyzuje zasady czego NIE WOLNO wrzucać do sieci kanalizacyjnej.

Niewłaściwe korzystanie z sedesów zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu naszej oczyszczalni ścieków. Często spotykamy się z problemem zatkania kanalizacji czy szamba.

Jest to spowodowane tym, iż do toalety trafiają rzeczy, które powinny znaleźć się w śmietniku.

W związku z panującą pandemią koronawirusa na świecie, nasi pracownicy nie mogą narażać swojego życia i zdrowia jeżdżąc na liczne awarie. Dlatego dbając o ich zdrowie i swoje prosimy o nie wrzucanie do toalety środków higieny osobistej (podpasek, tamponów, pampersów itp.), torebek foliowych, prezerwatyw, piasku, cementu i wielu innych podobnych rzeczy, które mogą powodować zatory w kanalizacji.

Wobec powyższego wszyscy jesteśmy zobowiązani bdać o swoją sieć kanalizacyjną aby, zmniejszyć częstotliwość awarii.

Dalsze niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej może spowodować wzrost stawki opłat za wodę i ścieki, aby zrekompensować koszty związane z naprawą i usuwaniem awarii spowodowanych z niewłaściwego użytkowania toalety.