Spotkanie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich

 Rezerwacja zakończona
 
0
Mapa OChK Ozów Wielowickich
Kategoria
Ogłoszenia
Termin
2019-04-16 10:00
Miejsce
GDK w Sośnie

Wójt Gminy Sośno zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie dot. omówienia projektu uchwały Sejmiku Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie  przy al. Jana Pawła II nr 1.

Mapa Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośno oraz  we wszystkich sołectwach gminy Sośno, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno https://gm-sosno.rbip.mojregion.info

Załącznik:

pdfMapka Ozów Wielowickich

 
 

Terminy

  • 2019-04-16 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 

Wspierane przez iCagenda