Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o uruchomieniu nowego kontaktu - numeru telefonu komórkowego do pracowników na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 735 037 953 do zgłaszania wszelkich awarii sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Kontakt będzie umożliwiony 7 dni w tygodniu 24h/dobę.