Wójt Gminy Sosno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Olszewce nr 2.

Więcej informacji na BIP Gminy Sośno.